İçeriğe atla

Özkaynaklar Açısından Verimli Yazılım ve Blauer Engel Çevre Sertifikasyonu

Salı, 25 Ocak 2022 | Joseph P. De Veaugh–Geiss


Donanımın özkaynak tüketiminin, üzerinde çalışan yazılım tarafından belirlendiği gerçeği sıklıkla gözden kaçırılır.

Donanımlar ne kadar enerji kullanır?

Yazılıma bir göz atın: Aynı görevi ancak iki farklı uygulamayla yapan aynı makine, çok farklı enerji taleplerine sahip olabilir.

Bir donanımın çalışma ömrü ne kadardır?

Yineleyecek olursak, yazılımın önemi kritiktir. Giderek daha güçlü donanım gerektiren yazılım şişkinliği, yeni aygıtların üretilip satılmasına, mükemmel çalışan aygıtların ise çöpe atılmasına neden oluyor.

![Aden’deki WEEE Adam Projesi](/blog/images/geograph-2637892-by-James-T-M-Towill_800x600.jpg “WEEE Man At The Eden Project”)

“Yedi metre uzunluğundaki WEEE (Atık Elektrik ve Elektronik Ekipman) Adam, ortalama bir Birleşik Krallık vatandaşının yaşamı boyunca çöpe attığı elektrikli ve elektronik ekipmanlardan yapılmıştır; bu da 3,3 tona denk gelir.” (kaynak)

İklim krizi sürerken ne yapacağımızı, nereden başlayacağımızı ve nasıl başlayacağımızı düşünürken, biz KDE Eko olarak yazılımın —özellikle de Özgür Yazılım’ın— iyi bir başlangıç yeri olduğunu düşünüyoruz. Özgür Yazılım, kullanıcıların ve topluluklarının kullandıkları yazılımı denetleme özgürlüğüne sahip olduğu anlamına gelir; bunun tersi olanaklı değildir. Bu özgürlükler gerçek bir seçim sağlar. Neyin kurulacağını veya kaldırılacağını seçin. Yazılımı daha verimli çalışacak şekilde değiştirme seçenekleri. Daha eski ancak mükemmel çalışan aygıtlar için sürekli destek ve benzerleri.

Bu seçeneklerin her birinin bir maliyeti ve/veya yararı vardır. Örneğin, bir uygulamanın arka planda ne kadar çok (gereksiz) süreci çalışıyorsa donanımın da o kadar fazla özkaynağa gereksinimi olacaktır. Bu maliyetleri dünya çapındaki yüz milyonlarca, hatta milyarlarca bilgisayar kullanıcısı ile çarptığınızda, sonuç hızla artar.

Bunun tersi de doğrudur: Yazılımdan gelen talepleri azaltırsanız özkaynaklarımıza olan talepleri de azaltırsınız.

Başka bir deyişle yazılım verimliliği özkaynak verimliliği anlamına gelir!

Son zamanlarda, yazılım mühendisliği ile sürdürülebilirlik arasındaki karşılıklı bağımlılık, Alman Çevre Ajansı (Umweltbundesamt veya UBA) tarafından resmi olarak tanındı. 2020 yılında UBA, masaüstü yazılımların Blauer Engel eko sertifikasyonunu alabilmeleri için ödül kriterlerini yayımladı. Sertifikasyon kategorileri arasında enerji verimliliği, donanımın potansiyel çalışma ömrünün uzatılması ve kullanıcı özerkliği yer alıyor… bunların tümü Özgür ve Açık Kaynak Yazılım (FOSS) ile kusursuz bir şekilde uyum sağlar.

Bitki örtüsüyle KDE Eko logosu
Figure : Bitki örtüsüyle KDE Eko logosu

KDE e.V.’den Blauer Engel 4 FOSS (BE4FOSS) projesi. FOSS gelişimiyle ilgili olarak Blauer Engel eko sertifikasyonu ve özkaynak verimliliği ile ilgili bilgileri toplamayı, özetlemeyi ve yaymayı amaçlamaktadır. Özgür Yazılımın enerji tüketimini ölçmek, Özgür ve Açık Kaynaklı Yazılım Enerji Verimliliği Projesinin (FEEP) odak noktasıdır. Her iki proje de öncü KDE Eco girişiminin bir parçasıdır!

Bu, CCC 2021’de Remote Rhein Ruhr Sahnesi’ne gönderilen özetin değiştirilmiş bir versiyonudur. Konuşmayı buradan izleyebilirsiniz).

Fonlanma Bildirimi

BE4FOSS projesi Federal Çevre Ajansı ve Federal Çevre, Doğa Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketicinin Korunması Bakanlığı tarafından finanse edildi (BMUV1). Fonlar, Alman Federal Meclisinin kararıyla kullanıma sunulur.

BMUV logo UBA logo

Bu yayımın içeriğinden yayımcı sorumludur.

1 Resmi BMUV ve UBA Logoları, yalnızca şu adrese yapılacak talep üzerine gönderilir: verbaendefoerderung@uba.de


Yazı, tarafından CC-BY-4.0 lisansı altında katkıda bulunuldu.