Gå till innehåll

Det första miljömärkta datorprogrammet: KDE:s populära PDF-läsare Okular

Den fria programvaruprodukten för flera plattformar med fri och öppen källkod är nu officiellt erkänd för hållbar programvarukonstruktion

onsdag, 16 mars 2022 | Joseph P. De Veaugh-Geiss


Skärmbild av Okular
Okulars ikon

Okular, KDE:s populära PDF-läsare och universella dokumentvisare för flera plattformar, har officiellt erkänts för hållbar programvarukonstruktion som visas av de senaste kriterier för tilldelning av miljöcertifiering av programvara. Februari 2022 tilldelades Okular miljömärket Blue Angel, den officiella miljömärkningen utfärdad av tyska regeringen. Blue Angel introducerade 1978, som världens tidigast etablerade miljömärkning, och Okular är den första programvaruprodukten som certifieras med detta sigill. Dessutom är Okular det första miljöcertifierade datorprogrammet i det global miljömärkningsnätverket! Nätverket, där Blue Angel är medlem, representerar över 50 länder.

KDE är en världsomspännande gemenskap av programvaruingenjörer, konstnärer, författare, översättare och kreatörer som är engagerade i utveckling av fri programvara. Med KDE:s mångåriga värv och vägledande vision, samt talangen och förmågan hos dess medlemmar, är det inte förvånande att KDE är en pionjär bland gruppen av människor och organisationer som driver en diskussion om hållbar programvara. Gruppen omfattar Blue Angel själv och forskarna bakom det, anhängare som Free Software Foundation i Europa, andra projekt med fri programvara, och ett växande antal övriga. Nu, med den första miljömärkta programvaruprodukten någonsin, firar KDE-gemenskapen prestationen tillsammans med den bredare gemenskapen för fri programvara, samt med datorvetenskapsinstitutionen på Umwelt Campus Birkenfeld, vars forskare mätte resurs- och energiförbrukningen hos Okular och annan KDE-programvara.

KDE grundades 1996 och underhåller ett stort antal fria programvaruprodukter med fri och öppen källkod, inklusive skrivbordsmiljön Plasma, designprogrammet Krita för målare och grafiker, GCompris-sviten med utbildningsaktiviteter för barn, den professionella videoredigeringsprogramvaran Kdenlive, och naturligtvis Okular, ett väsentligt datorprogram som låter dig visa alla sorters dokument, inklusive PDF:er, serier, vetenskapliga och akademiska artiklar, och tekniska ritningar. Okular låter dig också kontrollera digitala signaturer och själv signera dokument, samt inkluderar kommenterad text och kommentarer direkt inbäddade i dokument.

Programvarukriterierna för Blue Angel certifikatet, med fokus på transparens i resurs- och energieffektivitet, maskinvarans livslängd och användarautonomi, erbjuder ett utmärkt mått för att inleda en diskussion om programvaruhållbarhet och föra utvecklingen på området framåt. Så 2021 startade KDE projektet KDE Eko, med målet att placera KDE och fri programvara i den hållbara programvarukonstruktionens framkant. Hållbarhet är inte ett nytt mål för fri och öppen programvara (FOSS). De fyra friheterna har alltid placerat fri programvara i den hållbara programvarukonstruktionens framkant. Vad som är nytt är att FOSS-värden nu erkänns som direkt relaterade till hållbarhet av organisationer som det tyska miljödepartementet (Umweltbundesamt), som utvecklade certifikatkriterierna.

Blue Angel tilldelas till en rad produkter och tjänster, från pappersprodukter till byggmateriel till skrivare. Under 2020 utökade det tyska miljödepartementet tilldelningskriterierna för att inkludera programvaruprodukter, vilket var först i miljömärkningsvärlden att länka transparens och användarautonomi med hållbarhet. För att erhålla miljömärkningen, måste en programvaruprodukt demonstrera att den klarar av en lista över stränga krav som anses miljökritiska under produktens livscykel. De omfattar att tillhandahålla transparens rörande energiförbrukning när programvaran används, exempelvis i fallet med Okular, medan en PDF-fil läses eller kommenteras, och möjlighet att köra programmet på maskinvara som är minst fem år gammal. Blue Angel tilldelningskriterierna inkluderar också en lista över krav på användarautonomi som reducerar programvarans miljöpåverkan.

Blå ängel miljömärkning

Alla kriterierna speglar KDE:s och den bredare FOSS-rörelsens värden sömlöst. Med fri programvara med öppen källkod, är transparens garanterad och kontrollen lämnas över till användarna, istället för att kvarhållas av tillverkare eller tjänstleverantörer. Det låter användare bestämma vad de vill med programvaran de använder, och ofta förbisett, också maskinvaran. Användare kan exempelvis reducera energiförbrukningen hos sina program utan förlust av funktion eftersom de kan installera enbart vad de behöver, varken mer eller mindre, och undvika reklam och datainsamlingsalternativ, vilket skulle köra onödiga processer i bakgrunden som ökar resursanvändningen. När det gäller FOSS-utvecklare, fortsätter de ofta att stödja maskinvara som industrin är ivrig att pensionera, och tillhandahåller aktuell och säker programvara för apparater som annars skulle kastas som elektronikskräp och förorena soptippar. I kortet, som en följd av användarens friheter och transparens garanterade av en fri programvarulicens, kan användare och gemenskaper påverka faktorerna som bestämmer programvarans resursanvändning.

Okular är fri och öppen programvara utgiven med licensen GPLv2+, och uppfyllde alltså redan många av de nödvändiga kriterierna för användarautonomi för att erhålla Blue Angel kvalitetsstämpeln. Ytterligare arbete utfördes för att Okular skulle bli helt kompatibelt med alla Blue Angel kriterier, och officiellt erkännas att tillhandahålla transparens i energi- och resursförbrukning, utöka den möjliga livslängden hos maskinvaran, och möjliggöra användarautonomi.

KDE och den fria programvarugemenskapen skulle vilja skicka ett hjärtligt tack till Okular-utvecklarna för att ha skapat miljövänlig programvara åt oss alla!

Okular fungerar på Linux, Windows, Android och Plasma mobil, och är tillgängligt för nerladdning för alla GNU/Linux-distributioner, som ett fristående paket från Flathub och Snap Store, via KDE:s F-Droid utgivningsarkiv för Android, samt från Microsoft Store. Eftersom det är FOSS, är källkoden också lättillgänglig på Okulars GitLab-arkiv så att alla kan använda, granska, dela och förbättra den.

Idag måste hållbarhet betraktas i sin helhet: frihet och öppenhet i programvara, användarautonomi och kontroll över det egna digitala livet, och transparens i vår digitala infrastrukturs resursförbrukning är alla en del av det. Delta i KDE Eco. Låt oss göra digital hållbarhet och resurseffektiv fri och öppen programvara en del av vår framtid, så att vi kan leva upp till vårt ansvar för denna och framtida generationer.


Artikel bidragen av med licens CC-BY-4.0.