Gå till innehåll

Fira energibesparingsdagen med KDE Eko

lördag, 5 mars 2022 | Joseph P. De Veaugh-Geiss


Av de utmaningar mänskligheten står inför i kampen för att driva dagens moderna samhälle, är energibesparing en av de svåraste att uppnå. Men det är också det som är mest värt att göra, eftersom många av dagens energikällor vi är beroende av är ändliga.

Det är orsaken till att det är en prioritet för KDE Eko att reducera energimängden vi konsumerar. Alla KDE-projekt är fri programvara, och fri programvara medför transparens och användarautonomi. Det första har alltid gett användare möjlighet att inspektera och lära sig hur programvara kör. Idag har transparensen utökats till att inkludera programvarans energiförbrukning när den används. Det andra gör att användare av fri programvara kan installera vad de behöver på apparaterna de vill, och undvika onödiga och batterihungriga spionprogram och oönskade program medan hårdvarans livslängd utökas. Båda kombinerade ger KDE Eko och utvecklare av fri programvara möjlighet att utveckla energisparande förbättringar av program och ramverk, för att fortsätta stödja apparater som annars saknar stöd och tillhandahålla vad folk vill ha och behöver.

Figure :

Tyskland har utnämnt 5 mars till energibesparingsdag. Idag bjuder vi in dig att gå med i KDE Eko. (Bild: CC0)

Det är klart att energibesparing i ett litet antal programvaruprodukter inte gör någon märkbar skillnad. Men föreställ dig att vi startar en trend, föreställ dig att även små mängder energi sparas av varje applikation, spel och ramverk, för hundratusentals program som kör på miljontals apparater med kontinuerligt stöd. Användare får längre batteriliv och lägre elräkningar. De kan fortsätta använda maskinvara som fortfarande fungerar, med större personliga besparingar och ändå reducera koldioxidutsläpp genom att undvika onödig tillverkning och transport av nya apparater. Viktigast av allt, som art använder vi färre delade resurser medan vi håller igång mänsklighetens digitala civilisation.

Du kan delta.

Tyskland har utlyst 5:e mars som energibesparingsdagen, och idag bjuder vi in dig att delta. Vare sig du är en användare som är bekymrad över koldioxidavtrycket av din datoranvändning, eller ingår i ett projekt som försöker förbättra programvarueffektiviteten, besök vår webbplats för att ta reda på hur man deltar i KDE Eko och gå med i vårt chattrum för att samtala direkt med andra medlemmar i projektet.

Vi ses på energibesparingsdagen!

Finansieringsanmärkning

Projektet BE4FOSS grundades av det federala miljödepartementet och det federala ministeriet för miljö, naturvård, kärnkraftssäkerhet och konsumentskydd (BMUV1), som organiserar Tag des Energiesparens (Energibesparingsdagen). Medel tillhandahålls genom beslut av den Tyska Förbundsdagen.

Utgivaren är ansvarig för innehållet i den här publikationen.

1 Officiella logotyper för BMUV och UBA skickas bara på begäran hos: verbaendefoerderung@uba.de


Artikel bidragen av med licens CC-BY-SA-4.0.