Gå till innehåll

FOSS Energy Efficiency Project (FEEP)

Hur kan man mäta energiförbrukning för programvara? Och spelar det någon roll? Vi arbetar på att göra programvara mer hållbar.

Blauer Engel For FOSS (BE4FOSS)

Användning av miljömärkning för produkter är redan omfattade. Men hur kan den överföras till programvara? Vilka kriterier är relevanta? Vi behöver fler pionjärer för att ta reda på hur vi kan göra programvara hållbar.

KDE Eko -

KDE stöder programmen FEEP och BE4FOSS för att hjälpa samfund för fri och öppen källkod skapa miljövänligare programvara. Projekten tillhandahåller riktlinjer och stöd för att optimera programvara så att den är mer energieffektiv och har en utökad livslängd.

Låt oss skapa energieffektiv programvara och göra digital hållbarhet en del av vår gemenskap. Vi kan leva upp till vårt ansvar för denna och framtida generationer.

Okular tilldelades Blå ängel miljömärkning

Okular tilldelades Blå ängel miljömärkning

Under 2022, blev Okular, KDE:s populära PDF-läsare och universella dokumentläsare för flera plattformar, det första miljöcertifierade datorprogrammet någonsin!   Läs mer

Engagera dig

Gå med i en hållbar programvaruutvecklingsrörelse!

FOSS Energy Efficiency Project (FEEP)

Bild av jordglob med datormus
Bild av jordglob med datormus

FEEP utvecklar verktyg för att förbättra energieffektivitet i fri och öppen programvaruutveckling. Konstruktion och implementering av programvara har en betydande påverkan på energiförbrukningen i systemet som den ingår i. Med rätt verktyg är det möjligt att kvantifiera och reducera energiförbrukning. Den ökade effektiviteten bidrar till en mer hållbar energianvändning, såsom en av vår planets gemensamma resurser.

Blauer Engel For FOSS (BE4FOSS)

Under 2020 gav Umweltbundesamt ('Tyska naturvårdsverket') ut kriterier för tilldelning av miljöcertifieringen med beteckningen Blauer Engel för skrivbordsprogramvara. Kategorier för certifiering omfattar energieffektivitet, förlängning av den potentiella livslängden hos maskinvara, och användarautonomi … som alla smidigt passar ihop med fri och öppen källkod.

Projektet BE4FOSS utvecklar miljöcertifiering för resurseffektiv programvara i FOSS-gemenskapen. Att erhålla beteckningen Blauer Engel label görs i tre steg: (1) MÄT, (2) ANALYSERA, och (3) CERTIFIERA.

 1. MÄT i dedikerade laboratorier, såsom i KDAB Berlin
 2. ANALYSERA genom att använda statistiska verktyg såsom OSCAR (Open source Software Consumption Analysis in R)
 3. CERTIFIERA genom att skicka in en rapport om hur Blauer Engel kriterierna uppfylls

Fördelarna med att erhålla miljömärkningen omfattar:

 • Erkännande av att ha nått en hög standard av miljövänlig programvarukonstruktion
 • Särskiljande av fri programvara från alternativen
 • Ökning av hur attraktiv användning är för brukare
 • Främjande av transparens rörande det ekologiska avtrycket hos programvara

Bild av Blauer Engel miljömärke

Hur du kan hjälpa till

 • Följ de tre stegen för Blauer Engel miljöcertifiering: (1) Mät, (2) Analysera, (3) Certifiera
 • Rätta fel med beteckningen 'efficiency'
 • Skapa ett lokalt mätlaboratorium
 • Utveckla automatiseringsverktyg för mätning av energiförbrukning
 • Assistera med statistisk analys och relaterade verktyg (t.ex. OSCAR)
Bild av datorkatalog med jordglob

Finansiering

Projektet BE4FOSS grundades av det federala miljödepartementet och det federala ministeriet för miljö, naturvård, kärnkraftssäkerhet och konsumentskydd (BMUV). Medel tillhandahålls genom beslut av den Tyska Förbundsdagen.

Utgivaren är ansvarig för innehållet i den här publikationen.

Bild av BMU/UBA

Bild av BMU/UBA