Gå till innehåll

KDE:s mål för hållbar programvara

Programvara har en direkt inverkan på energi- och resursförbrukning. Sedan 2022, har KDE som mål att tillhandahålla programvara som gör detta på ett sätt som minskar programvarans miljöpåverkan för oss och framtida generationer.

FOSS Energy Efficiency Project (FEEP)

Hur kan man mäta energiförbrukning för programvara? Och spelar det någon roll? Vi arbetar på att göra programvara mer hållbar.

KDE Eko - Bygga energieffektiv fri programvara

Software has a direct affect on energy and resource consumption. KDE has the goal of providing software which does this in a way that reduces software's environmental impact.

Let’s make energy efficient software and digital sustainability part of our community. We can live up to our responsibility for this and future generations!

KDE Eko handbok

The handbook "Applying The Blue Angel Criteria To Free Software" gives an overview of the environmental harm driven by software and how the Blue Angel ecolabel — the official environmental label of the German government — provides a benchmark for sustainable software design. Learn how Free Software's values of transparency and user autonomy foster sustainability, as well as how to set up a dedicated lab to measure your software's energy consumption!   Läs mer

Diagram av realtidsmätningar med användning av KDE:s LabPlot.
Okular tilldelades Blå ängel miljömärkning

Okular tilldelades Blå ängel miljömärkning

Under 2022, blev Okular, KDE:s populära PDF-läsare och universella dokumentläsare för flera plattformar, det första miljöcertifierade datorprogrammet någonsin!   Läs mer

Engagera dig

Gå med i den hållbar programvaruutvecklingsrörelsen!

Nyheter från bloggen

onsdag, 29 maj 2024

Opt Green: KDE Eco's New Sustainable Software Project

KDE Eco has begun a new initiative "Opt Green: Sustainable Software For Sustainable Hardware". Läs mer
fredag, 12 april 2024

Ensuring KEcoLab Stability: Introducing Dedicated CI-Test

KEcoLab, a tool for measuring software energy consumption, needs robust testing to ensure its functionality after every code change. This blog post presents the work I did in Season of KDE 2024 implementing dedicated test builds using Kate test scripts to achieve this goal. Läs mer
torsdag, 11 april 2024

How Selenium Helps Build Sustainable Software (And More)

Enhancing and promoting Selenium to achieve KDE's goals. Läs mer
torsdag, 28 mars 2024

KEcoLab in SoK24: Incorporating Energy-Consumption Measurements In The CI/CD Pipeline

KEcoLab Sustainability has been one of three goals at KDE over the past 2 years. One aspect of this goal is to measure the energy consumption of KDE software. To do this, it is necessary to access the lab in KDAB, Berlin, which can now be done remotely using KEcoLab. Läs mer
📢 Visa alla inlägg

KDE:s mål för hållbar programvara

Programvara har inverkan på vår framtid. Den påverkar energi- och resursanvändning. KDE kan leverera programvara som gör detta på ett sätt som bevarar miljön och samhället för oss och framtida generationer. KDE kan leverera hållbar programvara.

Målet för hållbar programvara handlar om att främja hållbarhet i KDE genom att anpassa befintliga aktiviteter, belysa var vår programvara redan är hållbart konstruerad, stimulera åtgärder för att öka hållbarheten och skapa standarder/verktyg för att kvantifiera programvarans hållbarhet.

Bild av datorkatalog med jordglob

FOSS Energy Efficiency Project (FEEP)

Bild av jordglob med datormus
Bild av jordglob med datormus

FEEP utvecklar verktyg för att förbättra energieffektivitet i fri och öppen programvaruutveckling. Konstruktion och implementering av programvara har en betydande påverkan på energiförbrukningen i systemet som den ingår i. Med rätt verktyg är det möjligt att kvantifiera och reducera energiförbrukning. Den ökade effektiviteten bidrar till en mer hållbar energianvändning, såsom en av vår planets gemensamma resurser.

Blauer Engel For FOSS (BE4FOSS)

2020 släppte den tyska miljömyndigheten (tyska: Umweltbundesamt) priskriterierna för miljöcertifiering av datorprogramvara med miljömärket Blå ängel (tyska: Blauer Engel). Från 2021-2022 arbetade BE4FOSS-projektet under KDE Eko för att främja ekocertifiering för resurs- och energieffektiv programvara i FOSS-gemenskaper. Att erhålla miljömärket Blå ängel sker i tre steg: (1) Mät, (2) Analysera och (3) Certifiera.

Fördelarna med att erhålla Blå ängel-miljömärkningen omfattar:

  • Erkännande av att ha nått en hög standard av miljövänlig programvarukonstruktion,
  • Särskiljande av fri programvara från alternativen,
  • Ökning av hur attraktiv användning är för brukare, och
  • Främjande av transparens rörande det ekologiska avtrycket hos programvara.

Läs mer i KDE Eko handboken "Applying The Blue Angel Criteria To Free Software".

Bild av Blauer Engel miljömärke