Preskoči na vsebino

Eko potrdilo Modri angel za programje, ki učinkovito uporablja vire

Torek, 25. januar 2022 | Joseph P. De Veaugh-Geiss


Pogosto je spregledano dejstvo, da je poraba virov strojne opreme določena s programsko opremo, ki se izvaja na njej.

Koliko energije uporablja strojna oprema?

Oglejte si programsko opremo: isti računalnik opravlja isto nalogo, vendar dve različni aplikaciji imata drastično različne zahteve po energiji.

Kako dolga je življenjska doba strojne opreme?

Spet je kritična programska oprema. Potratna programska oprema zahteva več in močnejšo strojno opremo v novih napravah, ki se proizvajajo in prodajajo, medtem ko se popolnoma delujoče naprave zavržejo.

WEEE Man At The Eden Project
Figure : WEEE Man At The Eden Project

»Sedem metrov visok kip WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment - Zavržena električna in elektronska oprema) Man je izdelan iz električne in elektronske opreme, ki jo je povprečen državljan Združenega kraljestva zavrgel v življenju - ima težo 3,3 ton.« (vir)

Torej, ko razmišljate o tem, kaj storiti, ko se podnebna kriza nadaljuje, kje začeti in kako, na KDE Eco menimo, da je programje - posebej prosta programska oprema - dober kraj za začetek. Prosta programska oprema pomeni, da imajo uporabniki in njihove skupnosti svobodo nadzora programske opreme in ne obratno. Te svoboščine zagotavljajo resnično izbiro. Izbira kaj namestiti ali odstraniti. Možnosti za spremembo programske opreme da deluje bolj učinkovito. Nadaljnjo podporo starejšim, a popolnoma delujočim napravam. In tako naprej.

Vsaka od teh odločitev ima strošek in/ali korist. Na primer, več (nepotrebnih) postopkov, ki jih aplikacija poganja v ozadju, več virov bo potrebovala strojna oprema. Te stroške pomnožite na stotine milijone ali celo milijarde uporabnikov računalnikov po vsem svetu in ti se hitro povečujejo.

Velja tudi obratno: zmanjšane zahteve iz programske opreme zmanjšujejo zahteve po naših virih.

Z drugimi besedami, učinkovitost programske opreme pomeni učinkovitost virov!

Pred kratkim, je medsebojno odvisnost med programsko opremo intrajnostjo uradno priznala Nemška agencija za okolje (* umweltbundesamt *, ali UBA). Leta 2020 je UBA izdala merila za dodelitev za namizno programsko opremo za pridobitev eko-certifikata z oznako Modri angel. Kategorije za potrjevanje vključujejo energetsko učinkovitost, razširitev potencialne življenjske dobe strojne opreme in avtonomije uporabnikov ... vse se brezhibno prilegajo prosti in odprtokodni programski opremi (angl. FOSS).

KDE Eco logotip z vegetacijo
Figure : KDE Eco logotip z vegetacijo

Projekt Modri angel - Blauer Engel 4 FOSS (BE4Foss) skupnosti KDE e.V. skuša zbrati, povzeti in razširiti informacije, povezane z eko-potrjevanjem Modri angel in učinkovitosti virov, kot se nanaša na razvoj FOSS. Merjenje porabe energije proste programske opreme je poudarek proste in odprtokodne programske opreme. Projekt energetske učinkovitosti (FEEP).Oba projekta sta del pionirske pobude KDE ECO !

To je spremenjena verzija povzetka predloženega na Remote Rhein Ruhr Stage at CCC 2021. Govor si lahko ogledate tukaj.

Obvestilo o financiranju

Projekt BE4Foss je financirala nemška Zvezna agencija za okolje in Zvezno ministrstvo za okolje, ohranjanje narave, jedrsko varnost in varstvo potrošnikov (BMUV1). Sredstva so na voljo z resolucijo nemškega Bundestaga.

BMUV logo UBA logo

Založnik je odgovoren za vsebino te publikacije.

1 Uradne logotipe BMUV in UBA pošiljamo samo na zahtevo s prošnjo na: verbaendefoerderung@uba.de


Članek je prispeval z dovoljenjem CC-BY-4.0.