Przejdź to treści

Oprogramowanie efektywnie korzystające z zasobów i certyfikat ekologiczny Niebieski Anioł

Wtorek, 25 Styczeń 2022 | Joseph P. De Veaugh-Geiss


Często pomija się fakt, że o zużyciu zasobów przez sprzęt zależy od działającego na nim oprogramowania.

Ile energii zużywa sprzęt komputerowy?

Spójrzmy na oprogramowanie: ta sama maszyna wykonująca to samo zadanie, ale z dwie różne aplikacje mogą mieć drastycznie różne zapotrzebowanie na energię.

Jak długi jest okres eksploatacji sprzętu komputerowego?

Również w tym przypadku oprogramowanie ma kluczowe znaczenie. Nadmiar oprogramowania wymagającego coraz mocniejszego sprzętu powoduje, że produkowane i sprzedawane są nowe urządzenia, podczas gdy doskonale działające urządzenia są wyrzucane.

WEEE Man At The Eden Project
Figure : WEEE Man At The Eden Project

Siedmiometrowej wysokości elektroodpad WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment) jest tworzony przez przeciętnego Brytyjczyka wyrzucającego elektryczny i elektroniczny sprzęt w przeciągu całego życia - co odpowiada 3,3 tonom". (source)

Kiedy więc zastanawiamy się, co zrobić, gdy kryzys klimatyczny trwa, od czego zacząć i jak? My w KDE Eco uważamy, że oprogramowanie - zwłaszcza wolne oprogramowanie - jest dobrym miejscem, by zacząć. Wolne oprogramowanie oznacza, że użytkownicy i ich społeczności mają swobodę kontrolowania oprogramowania, zktórego korzystają, a nie odwrotnie. Te wolności dają prawdziwy wybór. Wybór w zakresie: co instalować lub odinstalować. Możliwość zmiany oprogramowania, aby działało bardziej wydajnie. Ciągłe wsparcie dla starszych, ale doskonale działających urządzeń. I tak dalej.

Każdy z tych wyborów wiąże się z kosztami i/lub korzyściami. Na przykład, im więcej (niepotrzebnych) procesów działających w tle, tym więcej zasobów będzie potrzebował sprzęt. Pomnożenie takich kosztów przez setki milionów, a nawet miliardów użytkowników komputerów na całym świecie, a koszty te szybko się sumują.

Jest też odwrotnie: zmniejszając wymagania wobec oprogramowania, zmniejszamy zapotrzebowanie na nasze zasoby.

Innymi słowy, efektywne wykorzystanie oprogramowania oznacza efektywne wykorzystanie zasobów!

Ostatnio współzależność pomiędzy inżynierią oprogramowania a środowiska] (https://www.umweltbundesamt.de/en) (Umweltbundesamt, lub UBA). W 2020 roku UBA opublikowała [kryteria przyznawania] (https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/en/DE-UZ%20215- 202001-en-Criteria-2020-02-13.pdf) dla oprogramowania biurkowego, certyfikatu ekologicznego z etykietą Niebieski Anioł. Kategorie certyfikacji obejmują wydajność energetyczną, wydłużenie potencjalnego okresu eksploatacji sprzętu i autonomię użytkownika... a wszystkie te kategorie doskonale pasują do Wolnego i Otwartego Oprogramowania (FOSS).

Logo KDE Eco z roślinnością
Figure : Logo KDE Eco z roślinnością

Projekt Blauer Engel 4 FOSS (BE4FOSS) z KDE e.V. ma na celu zbieranie, podsumowywanie i rozpowszechnianie informacji związanych z certyfikatem ekologicznym Niebieski Anioł i wydajnością zasobów w odniesieniu do rozwoju FOSS. Pomiar zużycia energii przez wolne oprogramowanie jest głównym celem projektu Wolnego & otwartego oprogramowania projektu efektywności energetycznej (FEEP). Oba projekty są częścią pionierskiej inicjatywy [KDE Eko] (https://invent.kde.org/teams/eco)!

To jest zmieniona wersja streszczenia zgłoszonado Remote Rhein Ruhr Stage w CCC 2021. Możesz obejrzeć wykład tutaj.

Zawiadomienie o finansowaniu

Projekt BE4FOSS został sfinansowany przez Federalną Agencję Ochrony Środowiska oraz Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Nuklearnego i Ochrony Konsumentów. (BMUV1). Środki te zostały udostępnione na mocy uchwały niemieckiego Bundestagu.

BMUV logo UBA logo

Za treść tej publikacji odpowiada wydawca.

1 Oficjalne loga BMUV i UBA są wysyłane tylko na żądanie pod adresem: verbaendefoerderung@uba.de


Artykuł stworzony przez na licencji CC-BY-4.0.