Przejdź to treści

Projekt FOSS dotyczący efektywności energetycznej (FEEP)

Jak można zmierzyć zużycie energii przez oprogramowanie? I czy robi to jakąś różnicę? Pracujemy nad tym, by wolne oprogramowanie było bardziej zrównoważone.

Blauer Engel dla FOSS (BE4FOSS)

Eko znaki dla produktów są już powszechnie stosowane. Ale jak można je przenieść na oprogramowanie? Jakie kryteria są istotne? Potrzebujemy więcej pionierów, którzy dowiedzą się, jak sprawić, by oprogramowanie było przyjazne dla środowiska.

KDE Eko -

KDE wspiera programy FEEP oraz BE4FOSS, aby pomóc społecznościom oprogramowania darmowego i o otwartym kodzie, tworzyć oprogramowanie bardziej przyjazne środowisku. Projekty te dostarczają społecznościom wytyczne i wsparcie w optymalizowaniu oprogramowania tak, aby były bardziej sprawne energetycznie i żyły dłużej.

Twórzmy oprogramowanie sprawne energetycznie i wprowadzajmy ekologię w część cyfrową naszej społeczności! Możemy żyć tak, aby wziąć odpowiedzialność za tę i przyszłe pokolenia!

Okular Awarded Blue Angel Ecolabel

Okular Awarded Blue Angel Ecolabel

In 2022, KDE's popular multi-platform PDF reader and universal document viewer Okular became the first ever eco-certified computer program!   Read More

Zaangażuj się

Dołącz do nas na rzecz ruchu zrównoważonego rozwoju oprogramowania!

Projekt FOSS dotyczący efektywności energetycznej (FEEP)

Obrazek przedstawiający kulę ziemską z myszką komputerową
Obrazek przedstawiający kulę ziemską z myszką komputerową

FEEP opracowuje narzędzia służące poprawie efektywności energetycznej w wolnym i otwartym oprogramowaniu. Projektowanie iwdrażanie oprogramowania ma znaczący wpływ na zużycie energii przez systemy, których jest częścią. Dzięki odpowiednim narzędziom możliwejest określenie ilościowe i obniżenie zużycia energii. Ta zwiększona efektywność przyczynia się do bardziej zrównoważonego wykorzystania energii jako jednego ze wspólnych zasobów naszej planety.

Blauer Engel dla FOSS (BE4FOSS)

W 2020 r. Umweltbundesamt (Niemiecka Agencja Ochrony Środowiska) opublikowała kryteria przyznawania przyznawania certyfikatu ekologicznego z etykietą Blauer Engel dla oprogramowania biurowego. Kategorie do certyfikacji obejmują efektywność energetyczną, wydłużenie potencjalnego okresu eksploatacji sprzętu oraz niezależność użytkownika... z których wszystkie doskonale pasują do wolnego i otwartego oprogramowania.

Projekt BE4FOSS wspiera eko-certyfikację dla zasobo-oszczędnego oprogramowania w społeczności FOSS. Uzyskanie znaku Blauer Engel odbywa się w trzech krokach: (1) POMIAR, (2) ANALIZA i (3) CERTYFIKACJA

 1. POMIAR w specjalnych laboratoriach, np. w KDAB w Berlinie.
 2. ANALIZA przy użyciu narzędzi statystycznych, takich jak OSCAR (Open source Software Consumption Analysis in R).
 3. CERTYFIKACJA poprzez złożenie raportu o spełnieniu kryteriów Blauer Engel

Korzyści z uzyskania oznakowania ekologicznego obejmują:

 • Uznanie za osiągnięcie wysokich standardów w zakresie oprogramowania przyjaznego dla środowiska projektowanie
 • Odróżnianie wolnego oprogramowania od rozwiązań alternatywnych
 • Zwiększenie atrakcyjności przysposobienia dla konsumentów
 • Promowanie przejrzystości w zakresie obecności ekologicznego oprogramowania

Obraz eko znaku Niebieski Anioł

Jak możesz pomóc

 • Postępuj zgodnie z trzema krokami do uzyskania certyfikatu ekologicznego Blauer Engel: (1) Pomiar, (2) Analiza, (3) Certyfikacja
 • Błędy squasha oznaczone jako „wydajność”
 • Utwórz laboratorium pomiarowe w swojej społeczności
 • Opracuj narzędzia do automatyzacji pomiarów zużycia energii
 • Pomagaj w analizie statystycznej i związanych z nią narzędzi (np. OSCAR).
Obraz katalogu komputerowego z globusem

Finansowanie

Projekt BE4FOSS został opłacony przez Federalną Agencję Środowiska oraz Ministerstwo Federalne ds. Środowiska, Zachowania Przyrody, Bezpieczeństwa Atomowego oraz Ochrony Konsumenta (BMUV). Fundusze zostały udostępnione na podstawie postanowień niemieckiego Bundestagu.

Wydawca jest odpowiedzialny za treść tego wydania.

Image of BMUV/UBA

Image of BMUV/UBA